Projektai

 

 

 

Atvejo vadybos paslaugų teikimas Vilniaus miesto savivaldybės Užimtumo didinimo programos dalyviams

DAUGIAU

   

Augu sveikas ir stiprus

DAUGIAU

   

Nevyriausybinių sporto organizacijų gebėjimų stiprinimas per socialines sporto iniciatyvas.

DAUGIAU

   

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras pasirašė bendradarbiavimo – humanitarinės pagalbos teikimo susitarimą su Ukrainoje veikiančia nevyriausybine organizacija „Molfar“. http://molfar.org , https://www.facebook.com/molfar.org/

DAUGIAU

   

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras - Jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) taškas.

 

DAUGIAU

   

PAGALBOS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS, TEIKIANČIOMS SOCIALINES PASLAUGAS COVID-19 PANDEMIJOS METU PRIEMONĖ. KONKURSO KODAS SUBC00054

Konkurso SUBC00054 priemonės įgyvendinimo metu, 2021 m. organizacija kėlė socialinį darbą dirbančių darbuotojų kvalifikaciją

     

„Alternatyvių investicijų detektorius (AID)“ Projektinė idėja „Važiuojam!

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

   

 

PAGALBOS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS, TEIKIANČIOMS SOCIALINES PASLAUGAS COVID-19 PANDEMIJOS METU PRIEMONĖ. KONKURSO KODAS SUB-100030 ir SUB00004

 

Konkurso SUB-100030 priemonės ir konkurso SUB00004 priemonės įgyvendinimo 2020 m. metu organizacija įsigijo reikalingą kompiuterinę/ organizacinę techniką ir programinės įrangos licencijas.

     

„Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001)

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

   

„Mes stiprūs, nes esame kartu“

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

 

„Sveikos gyvensenos skatinimas Švenčionių rajone“

 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

   

Potencialių vietos projektų pareiškėjų, projektų vykdytojų ar jų atstovų kompetencijos didinimas verslo ir socialinio verslo srityse.

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

   

Edukaciniai užsiėmimai „Aš – Lietuvos pilietis: atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus“

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

„Stronger2gether sporto renginių organizavimas Ignalinos rajone

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

 

 

Gyventojų užimtumo didinimas naudojant inovatyvias kūrybiškas verslumo skatinimo formas (InsertArt)

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

   

 
,
,STOP SKURDUI Nr.
08.3.1-ESFA-K-413

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

 
„Trys kartos. Trys istorijos. Trys galimybės.“ Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0001

     


,,Būk pilietiškas ir atsakingas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0002 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

SKELBIAME kūrybinį konkursą - AŠ ATSAKINGAS UŽ SAVO SKAIDRIĄ IR SĄŽININGĄ ATEITĮ

DAUGIAU APIE KONKURSĄ

     

 

                                    

„Tarptautinio Ekspertų Tinklo įsteigimas informavimui, konsultavimui ir ekspertinei veiklai tema: darbuotojų dalyvavimas/finansinis darbuotojų dalyvavimas įmonėse“ Nr. VS/2016/0279  DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

 „LR ir Norvegijos karalystes institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“, Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-011 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

     

 „Tarptautinio bendradarbiavimo tarp suinteresuotųjų šalių vystymas skatinant gerosios patirties perdavimą dėl Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su komandiruojamais darbuotojais, vykdymo“, projekto sutarties Nr. VS/2016/0024  KOMUNIKACINIS - RINKODARINIS PLANAS "PDF"
DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

     

 „Cooperation between institutions of the Republic of Lithuania and the Kingdom of Norway to transfer its knowledge and best practices in administrative-financial management level improvement as well as financial crimes prevention in Lithuanian state and municipal institutions“ No. NOR-LT10-VRM-01-K-02-011 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

     

,,Naujasis komunikacijos ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie jaunimo garantijas“ Nr. VS/2016/0023 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

     

„Naujas socialinio bendradarbiavimo modelis – skatinantis didinti darbuotojų dalyvavimą įmonės ekonominėje veikloje bei finansų valdyme“ Nr. VS/2015/0382 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ  

 

     

 „Darbuotojų komandiravimas: prieigos prie informacijos ir veiksmingo praktinio bendradarbiavimo tarp institucijų ir socialinių partnerių didinimas 3 Baltijos šalyse“  Nr. VS/2015/0055 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ  

 

     

 “Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas Baltijos šalyse” Nr. VS/2014/0011 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ  

 

     

 ,,Vietos savivaldos ir NVO bendradarbiavimo plėtra šilumos energetikos srityje“  DAUGIAU APIE PROJEKTĄ 

 

     
,,Partnerystės sukūrimas Jaunimo garantijų schemos įkūrimui Vilniaus apskrityje“ Nr. VS/2013/0217 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ  
 
       International NORDPLUS ADULT project “SURPRISE meeting other culture” (NPAD-2016/10046) Project period: 09/2016 – 09/2017 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ 

 

 

 

 

 

 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.