„LR ir Norvegijos karalystes institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“, Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-011

 

Projektu siekiama apjungti Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės kovos korupcija institucijas ir 10 Lietuvos savivaldybių į bendradarbiavimo tinklą, siekiant perimti gerąją Norvegijos Karalystės patirtį korupcijos prevencijos srityje vietos savivaldos institucijose. Projektas prisideda prie dalyvaujančių savivaldybių darbuotojų kompetencijų didinimo ir švietimo korupcijos prevencijos srityse. Projekto veiklos skatina antikorupcinių priemonių kūrimą vietos ir regionų lygiu, perteikia Norvegijos karalystės žinias ir gerąją patirtį antikorupcinių priemonių kūrimo ir korupcijos prevencijos vietos ir regiono lygiu švietimo srityse, parengia konkrečias ilgalaikes priemones (metodiką, mokymo vadovas, atvejų studijas), kaip didinti valstybės tarnautojų veiklos skaidrumą bei gerinti administracinius ir viešuosius gebėjimus valstybės ir savivaldybių institucijose korupcijos prevencijos srityje.

 

Projekto vykdymo laikotarpis

2015-09-08 – 2016-04-30

Projekto partneriai

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Plungės rajono savivaldybės administracija

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Kelmės rajono savivaldybės administracija

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Rietavo savivaldybės administracija

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Nęringslivets Hoved-organisasjon

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

BI Norwegian Business School

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

GRĮŽTI ATGAL


 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.