Projektas „Trys kartos. Trys istorijos. Trys galimybės.“

Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0001

 

12 PRIORITETAS. Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti. 12.0.1-CPVA-K-204 Komunikacija apie ES investicijas

 

Projekto vykdytojai:  VšĮ „Projektų valdymo ir mokymo centras“ kartu su partneriu VšĮ „Yra šalis“

Projekto trukmė: 2018-02-20 – 2019-01-31

Projekto tikslas: skatinti gyventojus domėtis ES struktūrinių fondų investicijomis, jų daromais pokyčiais bei rezultatais ir teikiama nauda šaliai, regionui, piliečiui.

 

Tikslui pasiekti bus kuriamas trumpametražinis meninis-švietėjiškas filmas, kurio siužeto linija jungia tris kartas. Filmas bus demonstruojamas trijų savivaldybių kino salėse, po filmo peržiūros vyks diskusija apie ES struktūrinių fondų situaciją Lietuvoje, jų įtaką valstybės ir piliečio kontekste, taip pat organizuojama viktorina. Informacinės kampanijos metu planuojami parengti bei ištransliuoti televizijos ir radijo reportažai bei organizuojami vizitai savivaldybėse, kurių metu platinamas sukurtas filmas.

Apie projektą

 

Norint, kad visuomenė pozityviai priimtų ES struktūrinių fondų investicijų rezultatus, yra labai aktualu patraukliai ir informatyviai pateikti informaciją bei ES fondų teikiamą naudą kiekvienam Lietuvos piliečiui, sudaryti galimybę atrasti šiame procese kiekvieno asmens vietą. Viena iš patrauklių informacijos perteikimo formų yra ta, kai žmogus suvokia, kad jis yra to proceso dalis ir kaip jį konkrečiai paliečia ES investicijų rezultatas.

Projekto veiklos. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas filmas, kurio siužetas apims vienos šeimos trijų kartų istorijas apie  ES struktūrinių fondų projektų sukurtas galimybes gerinant jų socialinę-ekonominę gyvenimo kokybę. Filmas turės tris siužetines linijas: pirmoji - vyresnioji (senjorų) karta siejama su ES lėšomis, skirtomis veikloms, kuriose aktyviai dalyvauja senjorai; antroji – vidurinės kartos šeimos nariai siejami su lėšomis, skirtomis užimtumui ir bendruomenių klausimams spręsti; trečioji – su jaunimu, kuriam suteikiamos naujos galimybės pagal ES finansuojamus projektus Jaunimo garantijos ir pan. Filme taip pat yra pateikiama trumpa statistinė informacija apie bendrą ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą ir konkrečios savivaldybės, kuriai skirtas šis filmas. Filmas yra ne tik edukacinio, bet ir informacinio pobūdžio, pademonstruojant per šeimos istoriją, kokią pridėtinę vertę ES investicijos kuria savivaldybėje ir konkrečiam piliečiui. Filmo trukmė - ne trumpesnė nei 25 min.

Projekto metu bus parengti ir ištransliuoti TV reportažai apie ES struktūrinės paramos fondų teikiamas galimybes ir jų paskirstymo prioritetus. Kadangi projektas yra nacionalinio lygmens ir orientuotas į visas savivaldybes, tai informacija apie filmą ir renginius bus talpinama ir radijuje. TV siužetai ir radijo reportažuose bus pristatomos ES paramos aktualijos, renginiai, susiję su ES parama,  informacija apie ES struktūrinę paramą Lietuvoje, palyginama su kitomis ES valstybėmis. Reportažuose bus pateikiama informacija apie ES paramos naudą žmogui, savivaldai, valstybei.

Trijose Lietuvos savivaldybėse projekto pabaigoje bus surengti baigiamieji, 4 val. trukmės informaciniai - šviečiamieji renginiai/diskusijos visuomenei apie ES paramos naudą. Renginius moderuos žinomi šalies žmonės (menininkai, politikai, visuomenės veikėjai ir pan.). Renginiai vyks diskusijų klubo forma kino teatrų erdvėse, renginių metu bus pristatytas sukurtas filmas. Renginių metu taip pat bus organizuojamos viktorinos, kurios aktyviai įtrauks dalyvaujančiuosius ir paskatins plačiau susipažinti su ES struktūrinių fondų teikiamomis galimybėmis. Filmų ir renginių aptarnavimui, kaip savanoriai, bus įtraukti tos savivaldybės jaunimo organizacijų atstovai, kiti savanoriai, kurie informacinės atributikos pagalba vizualizuos informaciją apie vykstantį renginį.

 

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos Socialinio fondo https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas.html

 

GRĮŽTI ATGAL
 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.