Nevyriausybinių sporto organizacijų gebėjimų stiprinimas per socialines sporto iniciatyvas

 

Projekto numeris: NGSLT-738

Projekto vykdytojas:  VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras

Projekto tikslinė grupė: 1. Vaikai (socialiai pažeidžiami), turintys sunkumų mokykloje, jaučiantys spaudimą, diskriminaciją, socialinę atskirtį dėl savo socialinės ar šeimyninės padėties. 2. Specialistai: socialiniai darbuotojai ir sporto treneriai, kompetencijų ugdymo metu bus mokomi bendrų darbo su socialiai pažeidžiamais vaikais aspektų.

Projekto tikslas: skatinti Baltijos ir Šiaurės šalių NVO bendradarbiavimą socialinės įtraukties srityje per sportinę veiklą ir gebėjimų stiprinimą.

Projektas įgyvendinamas: Lietuvoje

Projekto laikotarpis: 2022 m. liepa – lapkritis.

 

Projektas vienija 4 nevyriausybines organizacijas iš Lietuvos, Latvijos ir Švedijos. Siekiant skatinti NVO bendradarbiavimą socialinės įtraukties srityje per sporto ir rekreacines veiklas, pagal programą bus organizuojamas mokymo seminaras sporto treneriams ir socialiniams darbuotojams bei sporto renginys 150 žmonių. 

Projektas išskirtinis tuo, kad apjungia skirtingų sričių specialistų patirtį dirbant su socialiai pažeidžiamomis grupėmis, skatina keitimąsi žiniomis, patirties mainus ir profesinį tobulėjimą.

Planuojami kiekybiniai rodikliai:

30 trenerių/žmonių, dirbančių su vaikais, įgis naujų žinių ir kompetencijų;

2 dienų kvalifikacijos kėlimo kursai;

Dvi dienas vyksiančiame sporto renginyje dalyvaus 150 žmonių.

 

Projektas dalinai finansuojamas programos “Nordic Council of Ministers’ Grant Programme for Nordic-Baltic Non-Governmental Organisations’ (NGO) Cooperation 2022 Lithuania” lėšomis.

 

 

 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.