Tarptautinio Ekspertų Tinklo įsteigimas informavimui, konsultavimui ir ekspertinei veiklai tema: darbuotojų dalyvavimas/finansinis darbuotojų dalyvavimas  įmonėse“ Nr. VS/2016/0279

 

VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centras (PVMC) su partneriais Valstybine darbo inspekcija (VDI), European University Viadrina (EUV) (Vokietija), Latvian Trade Union of Public Service and Transport Workers (LAKRS) (Latvija), Vilniaus pramonės ir verslo asociacija (VPVA), Estonian Transport and Road Workers Trade Union (ETTA) (Estija), VšĮ "T & M Solutions" (TMS) kartu įgyvendina projektą „Tarptautinio Ekspertų Tinklo įsteigimas informavimui, konsultavimui ir ekspertinei veiklai tema: darbuotojų dalyvavimas/finansinis darbuotojų dalyvavimas  įmonėse“ (angl. „Establishment of a Transnational Experts Network of information, consultation and expertise in the field of Employee Involvement/Financial Employee Participation in undertakings (TEN)“) Nr. VS/2016/0279 finansuojamą Europos Komisijos, projekto vykdytojo ir partnerių lėšomis.

Darbuotojų finansinis dalyvavimas (DFD) įmonių sistemų veikloje yra brandi darbuotojų dalyvavimo forma. Firmų, siūlančių DFD schemas savo darbuotojams, skaičius nors ir lėtai, tačiau per pastaruosius metus išaugo daugumoje ES valstybių. Naujausių tarptautinių tyrimų duomenimis, nepaisant 2008-2009 metų finansinės krizės, DFD toliau sėkmingai plėtėsi Europoje.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pabrėžė DFD potencialą verslo perėmimui savo 2010 metais pateiktoje nuomonėje- iniciatyvoje (SOC 371) su nuoroda į ankstesnius Europos Parlamento veiksmus. Savo nuomonėje, kuri glaudžiai susijusi su strategija "Europa 2020“, EESRK pažymėjo, kad DFD įvedimas gali padėti Europos verslui, ypač MVĮ, siekiant pagerinti jų konkurencingumą didinant darbuotojų
lojalumą ir identifikavimą su savo kompanija gerais ir blogais laikais.
Galiausiai, Europos Parlamentas pabrėžė svarbą skatinti DFD ES lygmeniu atsižvelgiant į visus šiame projekte aptartus klausimus. Europos Komisijos DG MARKT tyrimas "Darbuotojų atsakomybės ir dalyvavimo skatinimas" nurodė svarbius faktus dėl DFD Baltijos regione: Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje:
- DFD palankus klimatas
- Nacionalinės profsąjungos suinteresuotos, tačiau trūksta aktyvumo
- Nacionalinės darbdavių asociacijos remia individualias įmones, tačiau egzistuoja didelis informacijos trūkumas
- SVARBU: DFD yra įtrauktas į 2016 m. Vyriausybės darbotvarkę Lietuvoje ir Estijoje, tačiau ignoruojamas Latvijos Vyriausybės.
Nors Baltijos regione yra daug firmų, kurios gali būti pasirengusios inicijuoti DFD schemas, šiai dienai jos neturi pakankamai žinių apie DFD ir jo poveikį. Atsižvelgiant į tai, kad yra įmanoma identifikuoti veiksnius, kurie turi įtakos darbuotojų finansinio dalyvavimo schemų priėmimui, tai galima pritaikyti įmonėms, kurios šiuo metu nesiūlo jokių schemų.
Todėl iniciatyva steigti transnacionalinį darbuotojų dalyvavimo ir DFD ekspertų tinklą, perims Vokietijos patirtį ir pasiūlys vyriausybėms veiksmingą DFD įgyvendinimą Baltijos šalyse.

Nacionaliniai ekspertai (ne mažiau kaip 12 asmenų) bus mokomi remiantis Vokietijos ir Europos patirtimi tinkamai ir veiksmingai įgyvendinant DFD sistemas Baltijos šalyse. Projektas sukurs partnerystę, siekiant nustatyti geriausią praktiką gerinant politikos formavimą ir jos įgyvendinimą, taip pat stebės ir praneš apie valstybių narių progresą skatinant DFD. Tokiu būdu projektas apims pagrindines ES ir nacionalines suinteresuotąsias šalis.

Ši iniciatyva yra įrankis, skirtas Baltijos socialiniams partneriams ir atitinkamoms suinteresuotosioms šalims sukurti naujovišką tarptautinį ekspertų tinklą darbuotojų dalyvavimo ir DFD sistemai, plėtoti bendrą tarptautinę ir nacionalinę veiklą bei vesti derybas ginant visus bendrus interesus ir tokiu būdu tiesiogiai prisidėti prie ES darbo teisės ir socialinės politikos. Vienas iš pagrindinių projekto aspektų yra tai, kad dauguma projekto veiklų yra susijusios su patirties įgijimu iš profesionalių partnerių Vokietijoje - Europos universiteto Viadrina (EUV).

EUV mokytojai apmokins pasirinktus ekspertus iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, jie parengs šiuos ekspertus darbui nacionaliniu lygmeniu 3 Baltijos šalyse. Apmokyti ekspertai bus atsakingi už patirties perdavimą dalyvaujančioms Baltijos šalių organizacijoms. Po mokymų ekspertai perduos įgytas žinias socialinių partnerių organizacijoms iš 3 Baltijos valstybių ir 4 socialinių partnerių organizacijų nariai bus apmokomi (iš viso 600 asmenys).

Bendros projekto veiklos apims specialistų mokymus, apskritojo stalo ir tarptautines konferencijas. Jos bus labai svarbios, nes per šiuos susitikimus EUV partneris dalinsis savo patirtimi ir vienys projekto partnerius vienam tikslui - įsteigti profesionalių tarptautinių ekspertų tinklą skatinti darbuotojų dalyvavimo procesus Baltijos šalyse, valstybių teisinėje sistemoje ir veikiančiose šiose valstybėse narėse įmonėse.

Projekto sutarties Nr. VS/2016/0279 (paraiškos Nr. VP/2015/003/0065) vykdymo laikotarpis: 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. birželio 29 d

Pranešime ar publikacijoje pateikta informacija atspindi tik autoriaus nuomonę ir Europos komisija nėra atsakinga už pateiktos informacijos teisingumą.


GRĮŽTI ATGAL

 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.