Augu sveikas ir stiprus

 

Projekto vykdytojai:

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius, VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centras.

Projekto laikotarpis: 

2022-07-18 – 2022-12-01

Projekto įgyvendinimo teritorija:

Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Molėtų rajono savivaldybės

Projekto tikslai:

1. Vilniaus miesto bei rajono ir Molėtų rajono savivaldybėse įgyvendinti normalų kūno svorį skatinančią iniciatyvą „Augu sveikas ir stiprus“, apimančią apsauginių veiksnių kompleksą, skirtą mokiniams, ugdomiems pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programas, bei jų tėvams.

2. Viešinti normalų kūno svorį skatinančią iniciatyvą „Augu sveikas ir stiprus“

Projekto tikslinė grupė:

Moksleiviai, besimokantys pradinių ir pagrindinių klasių švietimo įstaigose Vilniaus mieste ir rajone bei Molėtų rajone

 

Projektų valdymo ir mokymo centras kartu su Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius įgyvendina Projektą "AUGU SVEIKAS IR STIPRUS".

Projekto metu bus parengta interaktyvi metodinė medžiaga specialistams „Augu sveikas ir stiprus“, kuria remiantis bus pravesti mokymai - užsiėmimai „Augu sveikas ir stiprus“ pradinių ir pagrindinių klasių moksleiviams Vilniaus miesto bei rajono ir Molėtų rajono švietimo įstaigose. Planuojama, kad mokymuose - užsiėmimuose „Augu sveikas ir stiprus“ dalyvaus apie 600 pagrindinių klasių moksleivių iš Vilniaus miesto bei rajono ir Molėtų rajono švietimo įstaigų.

Be 600 tiesiogiai veiklose dalyvavusių moksleivių, jų šeimų nariai turės galimybę susipažinti su sukurta metodika ir užsiėmimų metu perteikiamomis žiniomis. Šių asmenų skaičius turėtų sudaryti iki 1200. Užsiėmimų metu mokyklinio amžiaus vaikai pagerins žinias ir įgūdžius, leidžiančius kontroliuoti normalų kūno svorį ir su tuo susijusią fizinę, emocinę ir psichologinę sveikatą.

 

Projektas finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Sveikatos apsaugos ministerija. https://rinkisgyvenima.lt/
 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.