Gyventojų užimtumo didinimas naudojant inovatyvias kūrybiškas verslumo skatinimo formas (InsertArt)

Projekto vykdytojai:

VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centras

Projekto įgyvendinimo teritorija

 Ignalinos rajono savivaldybė

Projekto tikslas:

plėsti socialinio verslo galimybes Ignalinos rajone kuriant vystant inovatyvią InsertArt platformą

Projekto tikslinė grupė:

socialiai pažeidžiami darbingo amžiaus asmenys

Projekto laikotarpis: 

2019-04-29-2020-12-31 m. 

 

Projektas sprendžia konkrečią socialinę problemą – prisideda prie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo bei socialinės integracijos ir užimtumo skatinimo kaimo vietovėse, bei skatina gyventojų ar asmenų, priklausančių socialiai pažeidžiamoms grupėms verslumą.

Į projekto tikslinę grupę (106 asmenys) bus įtraukti ir  darbingo amžiaus jaunuoliai iki 29 metų (ne mažiau 56 asmenų).

Projekto veiklos sudarys sąlygas socialiai pažeidžiamiems darbingo amžiaus asmenims įgyti reikalingų žinių ir patirties kūrybinio verslo pradžiai, suteiks tam reikalingus įrankius (galimybes parduoti dirbinius per elektroninę InsertArt parduotuvę) bei paskatins aktyvesnes bendruomenines veiklas ir kooperaciją.

 

Projektas dalinai finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

GRĮŽTI ATGAL
 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.