Projektas "Stop Skurdui" Nr. 08.3.1-ESFA-K-413

 

Projekto vykdytojai:

VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centras, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos profesinė sąjunga "Solidarumas", UAB "Amber Investments".

Projekto laikotarpis: 

2018-07-01 2021-01-21

Projekto įgyvendinimo teritorija:

Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Ukmergės ir Elektrėnų rajonų savivaldybės

Projekto tikslas:

padėti Vilniaus apskrities socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką. 

Projekto tikslinė grupė:

asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų; nedirbantys ir nesimokantys probacijos pareigūnų prižiūrimi asmenys, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, bet jos vykdymas atidėtas; neįgalieji;    socialinės rizikos šeimos; socialinės pašalpos gavėjai.

 

Projektas "STOP SKURDUI!" bus įgyvendinamas 5 Vilniaus apskrities savivaldybėse: Švenčionių, Šalčininkų, Širvintų, Ukmergės ir Elektrėnų. Projekto veiklos yra sumodeliuotos etapais: tikslinių grupių formavimas, kiekvieno tikslinės grupės asmens individualus įvertinimas (gebėjimai ir lūkesčiai). Toliau bus sudaromas individualus asmens veiklų planas, kuriame numatomos bendrųjų gebėjimų stiprinimas, individualios ir grupinės konsultacijos – mokymai, profesinio orientavimo mokymai, profesnių kompetencijų vertinimas ir praktinių įgūdžių įgijimas verslo įmonėse. Galutinis projekto veiklų etapas - tikslinės grupės atstovų darbinių ir bendrųjų gebėjimų įvertinimas, taikant naują neformalią užimtumo kompetencijų serifikavimo sistemą "Profesinės kompetencijos sertifikatas". Ši sistema bus sukurta projekto metu su LPPARA ir kitais socialiniais partneriais. Projekte dirbs kvalifikuoti koordinatoriai, kurie savo veikloje su tikslinės grupės asmenimis dirbs, taikydami naujausius metodus socialinės ir užimtumo integracijos srityje. Tuo tikslu koordinatoriai stažuosis Latvijos katalikiškoje akademijoje, įgydami naujų kvalifikacinių kompetencijų darbui su pažeidžiamiausiomis socialinėmis grupėmis, sprendžiant jų užimtumo problemas.
Bendra projekto tikslinė grupė - 340 asmenų, ne mažiau nei 40 proc. šių asmenų įgis gebėjimų/ taps motyvuoti/ pradės aktyviai ieškotis darbo. Projekto trukmė - 36 mėnesiai. Projektą įgyvendins pareiškėjo ir partnerių specialistai ir ekspertai.
 

Projektas dalinai finansuojamas Europos Socialinio fondo http://www.esinvesticijos.lt/ 

 
GRĮŽTI ATGAL
 
 
 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.