„Mes stiprūs, nes esame kartu“

 

Projekto vykdytojas:  VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras

Projekto tikslinė grupė: 5-12 klasių moksleiviai iš Ignalinos rajono bei Visagino savivaldybių. 

Projekto tikslas: skatinti pilietiškumą, kovą su dezinformaciją, formuoti teigiamą Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų įvaizdį visuomenėje ir tokiu būdu tiesiogiai prisidėti prie krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir visuomenės parengimo gynybai.

Projektas įgyvendinamas: Ignalinos rajono savivaldybės ir Visagino savivaldybės švietimo įstaigos

Projekto trukmė: 6 mėn.

Projekto laikotarpis: 2021 m. birželis – 2021 m. lapkritis

 

Projekto Uždaviniai:

1. Pravesti dvi krašto apsaugos sistemos pažinimo dienos stovyklas aktyviausiems  5-12 klasių moksleiviams iš Ignalinos r. sav. ir Visagino sav. švietimo įstaigų;

2. Vykdyti aktyvų programos viešinimą elektroninės žiniasklaidos priemonėse.

 

Laukiami kiekybiniai programos rezultatai:

1. Dienos stovyklų skaičius – 2;

2. Stovyklos dalyvių skaičius – 40; 

3. Viešinimo programa: 2 straipsniai elektroninėje žiniasklaidoje, 2 pranešimai Facebook socialiniame tinkle.

 

Laukiami kokybiniai programos rezultatai:

1. Ne mažiau 40 moksleivių iš Ignalinos r. sav. ir Visagino sav. švietimo įstaigų išmoks atpažinti neigiamą priešiškų šalių dezinformaciją ir priešintis jai, formuos pozityvų požiūrį į krašto gynybą bei taps pilietiškesniais bei labiau atsakingais už savo bendruomenę asmenimis;

2. Bus paskatintas glaudesnis Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės struktūrinių padalinių ir moksleivių ir multikultūrinių rajonų bendradarbiavimas; 

3. Bus paskatintas geresnis moksleivių krašto apsaugos  pažinimas per menines-kūrybines formas.

 

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos lėšomis.
 
 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.