Edukacinis užsiėmimas „Aš – Lietuvos pilietis: atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus“


VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. tapo Kultūros paso ambasadoriumi.

Lietuvos švietimo įstaigas, kurios turi galimybę naudotis Kultūros paso lėšomis lankome su Edukaciniu užsiėmimu 8-12 kl. moksleiviams „Aš – Lietuvos pilietis: atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus“

Netradicinė pamoka „Aš – Lietuvos pilietis: atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus“ - tai tęstinė veikla įgyvendinus projektą „Būk pilietiškas ir atsakingas“. Projektą įgyvendino VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras kartu su Lietuvos Respublikos Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.

Organizuojant renginius jaunimui projekto įgyvendinimo metu išryškėjo didžiulis poreikis šviesti jaunimą ir skatinti aktyviai dalyvauti viešajame valdyme, skatinti mokinių pilietiškumą ir ugdyti atsakomybę už savo aplinką, savo valstybę, už save, stiprinti nepakantumą korupcijai visose srityse.

Netradicinės pamokos „Aš – Lietuvos pilietis: atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus“ tikslas - stiprinti jaunimo pilietinę brandą ir ugdyti pilietinį sąmoningumą, padidinti jaunimo nepakantumą korupcijai bei dalyvavimo galimybes viešojo valdymo procesuose.

Edukacinio užsiėmimo „Aš – Lietuvos pilietis: atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus“ metu pristatoma geroji patirtis ir keliama dalyvių motyvacija bei žinios šiose pilietiškumo srityse: dalyvavimas piliečių referendumo iniciavimo procesuose, kituose teisėkūros procesuose (teikti pastabas, pasiūlymus dėl valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų parengtų teisės aktų ar jų pakeitimų projektų, dalyvauti agitacinėse, gyventojų parašų rinkimo veiklose); nepakantumo korupcijai ugdymas, pranešėjo, kaip pilietiško asmens, pareigos ir atsakomybės užtikrinant skaidrų viešą valdymą; dalyvavimo valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų organizuojamuose viešuosiuose svarstymuose, pasiūlymų valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms klausimais, dėl kurių valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos viešai konsultuojasi su visuomene teikimo svarba siekiant skaidraus viešojo valdymo ir pan.

Netradicinės pamokos „Aš – Lietuvos pilietis: atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus“ rezervacija per Kultūros paso sistemą: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/2221

 

GRĮŽTI ATGAL

  
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.