Potencialių vietos projektų pareiškėjų, projektų vykdytojų ar jų atstovų kompetencijos didinimas verslo ir socialinio verslo srityse

 

 

Projekto vykdytojai:

VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centras

Projekto įgyvendinimo teritorija

 Ignalinos rajono savivaldybė

Projekto tikslas:

padėti spręsti paslaugų kaimo gyventojams trūkumo problemas bei prisidėti prie skurdo mažinimo mokant socialinio verslumo  potencialius pareiškėjus ir projekto įgyvendintojus.

Projekto tikslinė grupė:

Ignalinos rajono vietos veiklos grupės teritorijos gyventojai planuojantys teikti paraiškas ir/ar įgyvendinantys ar planuojantys įgyvendinti projektus, NVO.

Projekto trukmė:

2020 m. (12 mėn.)


Vietos projekto uždaviniai:

1.Suteikti pagrindinių verslo, socialinio verslo žinių ir vystymo gebėjimų IRVVG teritorijos gyventojams (5 mokymų ciklas „Verslumo žingsniai: nuo idėjos iki igyvendinimo. Atvejo analizė“).

Mokymai apims žinių ir gebėjimų suteikimą dalyviams, nuo ko pradėti socialinį verslą: paslaugų poreikio išaiškinimas, idėjos gyvybingumo nustatymas, socialinio verslo steigimo žingsniai ir praktiniai valdymo patarimai patarimai, lyčių lygybės principo įforminimas socialinio verslo įmonės vidaus dokumentuose. Dėmesys taip pat bus skiriamas įvairioms paslaugų ir verslo pristatymo formoms.

2. Suteikti papildomų verslo, socialinio verslo žinių ir vystymo gebėjimų IRVVG teritorijos gyventojams (4 mokymų ciklas „Būk matomas: socialinio verslo marketingo įrankiai ir sprendimai. Praktinis modeliavimas“).

Mokymai apims žinių ir gebėjimų suteikimą dalyviams, nuo ko pradėti socialinio verslo marketingą (rinkodarą, siekiant kuriamo ar sukurto socialinio verslo sėkmės: rinkodaros paslaugų poreikio išaiškinimas, tikslinių rinkodaros paslaugų gavėjų identifikavimas ir pasiekimo socialiniais tinklais būdai, rinkodaros idėjos gyvybingumo nustatymas ir praktiniai rinkodaros socialiniuose tinkluose valdymo patarimai socialinio verslo produktų/ paslaugų sėkmei.

 

Projektas dalinai finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

GRĮŽTI ATGAL

 

  
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.