SKELBIAME kūrybinį konkursą - AŠ ATSAKINGAS UŽ SAVO SKAIDRIĄ IR SĄŽININGĄ ATEITĮ

14–29 m. jaunuolius iš Molėtų r., Ignalinos r., Šalčininkų r., Švenčionių r., Utenos r., Ukmergės r., Širvintų r., ir Visagino savivaldybių kviečiame būti sąmoningais, pilietiškais ir aktyviai dalyvauti viešojo valdymo procesuose.

Kaip dalyvauti:

- suburkite komandą iš 1-5 žmonių;

- nufilmuokite 1 min. trukmės vaizdo klipą;

- atsiųskite jį el. paštu skatinti.pilietiskuma@gmail.com iki 2019 m. kovo 1 d. 12 val.

 

Vaizdo klipas turi atspindėti jauno žmogaus galimybes ir siekį aktyviai dalyvauti ir daryti įtaką viešojo valdymo procesams, siekį būti pilietiškam ir skaidriam.

Pagrindinis konkurso prizas – SKRYDIS ORO BALIONU!

Konkursą vykdo VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras kartu su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.

 

Konkurso dalyviai patvirtina, kad susipažino su konkurso nuostatais bei juos suprato:

KŪRYBINIO KONKURSO „AŠ ATSAKINGAS UŽ SAVO SKAIDRIĄ IR SĄŽININGĄ ATEITĮ“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Konkurso „Aš atsakingas už savo skaidrią ir sąžiningą ateitį“ (toliau – konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir organizavimą.

1.2 Konkurso organizatorius – VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras kartu su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.

1.3 Konkursas „Aš atsakingas už savo skaidrią ir sąžiningą ateitį“ – tai kūrybos konkursas, per kurį bus sukurti vaizdo klipai, kuriuose dalyviai atskleis, kaip, jų akimis, atsispindi jauno žmogaus galimybės ir siekis aktyviai dalyvauti viešajame valdyme ir daryti įtaką jo procesams, būti pilietiškam ir skaidriam.

1.4 Konkurso tikslai: a) skatinti jaunų žmonių sąmoningumą ir pilietiškumą; b) skatinti dalijimąsi geromis idėjomis; c) prisidėti prie valstybės turimos informacijos naudojimo ir gyventojų dalyvavimo viešojo valdymo procesuose; d) stiprinti bendruomenės narių gebėjimus ir ugdyti pilietiškus vietos lyderius.

II. KONKURSO DALYVIAI

2.1 Konkursas vykdomas Ignalinos r., Molėtų r., Švenčionių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Utenos r., Ukmergės r. ir Visagino savivaldybėse.

2.2 Konkurse gali dalyvauti asmenys nuo 14 iki 29 m. Asmenys konkurse gali dalyvauti pavieniui arba grupėmis iki 5 asmenų (toliau – komanda).

III. KONKURSO SĄLYGOS

3.1 Konkursui pateiktas vaizdo klipas turi atitikti konkurso temą „Aš atsakingas už savo skaidrią ir sąžiningą ateitį“. Jame turi atsispindėti jauno žmogaus galimybės ir siekis aktyviai dalyvauti ir daryti įtaką viešojo valdymo procesams, siekis būti pilietiškam ir skaidriam.

3.2 Vaizdo klipo trukmė – iki 1 min.

3.3 Vartojami žodžiai, tekstas turi atitikti lietuvių kalbos taisykles.

3.4 Vaizdo klipe negali būti naudojama žalinga ar nelegali informacija, pateikiama informacija turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

3.5 Komanda konkursui gali pateikti vieną vaizdo klipą.

3.6 Komandos, kurių kūriniai neatitinka 3.1–3.6 nuostatų punktų, konkurse nedalyvauja.

3.7 Oficialūs konkurso eigos pranešimai talpinami „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/esupilietiskas/

IV. KŪRINIO PATEIKIMAS

4.1 Vaizdo klipus pateikti galima iki 2019 m. kovo 1 d. 12 val.

4.2 Vaizdo klipai į konkursą siunčiami elektroniniu paštu skatinti.pilietiskuma@gmail.com. Registruojantis privaloma nurodyti: „Konkursui „Aš atsakingas už ateitį“, komandos pavadinimą, komandos atstovo vardą ir pavardę, pridėti dalyvio anketą ir tėvų (globėjų) sutikimą (juos rasite „Facebook“ paskyroje nuo rugsėjo 1 d.).

4.3 Vaizdo klipus konkurso organizatoriai paskelbs interneto svetainėje www.youtube.com. Prieš vaizdo siužetą www.youtube.com bus nurodytas vaizdo klipo kūrusio asmens vardas ir pavardė ar komandos pavadinimas, amžius, savivaldybė.

4.4 Pateikdama vaizdo klipą į konkursą komanda patvirtina, kad nepilnamečių asmenų tėvai yra pasirašę sutikimą viešinti savo vaiko atvaizdą ir suteikti jo duomenis.

V. KONKURSO REZULTATŲ VERTINIMAS IR PASKELBIMAS

5.1 Nugalėtojai bus išrinkti susumavus vertinimo komisijos balsus. Bus paskelbtos trys prizinės vietos.

5.2 Komisija nuo 2019 m. kovo 2 d. iki kovo 20 d. vertins kūrinius ir skirs balus. Komisijos nariai bus paskelbti „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/esupilietiskas/ iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

5.3 Komisija, vertinanti konkursui pateiktus kūrinius, atsižvelgs į konkurso temos atskleidimą, originalumą, kūrybiškumą, autorių komandos įvairovę (įtraukti mokiniai, mokytojai, tėvai ir pan.).

5.4 Komisija konkursui pateiktus kūrinius vertins ir balsuos nuotoliniu būdu. Kiekvienas komisijos narys galės skirti vienam kūriniui nuo 1 iki 5 balų.

5.5 Daugiausia komisijos balų surinkusi komanda bus apdovanota pagrindiniu prizu – skrydžiu oro balionu. Antrąją ir trečiąją vietas užėmusios komandos bus apdovanotos laisvalaikio pramogų čekiais.

5.6 Daugiausia konkurso dalyvių balsų surinkusi komanda bus įvertinta Žiūrovų simpatijų prizu. Taip pat paskatinamąjį prizą gaus aktyviausiai konkurse dalyvauti skatinę mokytojai.

5.7 Konkurso nugalėtojai bus paskelbti „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/esupilietiskas/ iki 2019 m. kovo 25 d.

VI. AUTORIŲ TEISĖS

6.1 Pateikdamos vaizdo klipą konkursui komandos prisiima atsakomybę už kūrinio originalumą ir autorytę.

6.2 Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės dėl vaizdo klipe naudojamų audiovizualinių kūrinių autorių teisių.

6.3 Konkurso komandos suteikia išimtines teises konkurso organizatoriui neatlygintinai naudoti jų kūrinius konkurso populiarinimo ir viešinimo tikslais, įskaitant konkurso vaizdo klipų publikavimą internetinėje erdvėje.

VII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7.1 Asmens pateikti asmens duomenys yra tvarkomi šio Konkurso vykdymo tikslais.

7.2 Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Konkursą.

7.3 Asmens pateikti asmens duomenys suprantami kaip duomenys apie vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, taip pat vaizdo duomenys ir atvaizdas, kurį asmuo pateikia dalyvaudamas Konkurse.

7.4 Asmens pateikti asmens duomenys saugomi Konkurso metu.

7.5. Asmuo, dalyvaudamas konkurse, ar asmens tėvai/globėjai, pasirašydami sutikimą naudoti dalyvio duomenis, patvirtina, jog yra informuoti ir sutinka, kad:

7.5.1 Konkurso organizatorius tvarkytų ir valdytų asmens duomenis tinkamam Konkurso organizavimui;

7.5.2 Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

7.5.3 Turi teisę būti informuotas apie asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1 Organizatorius pasilieka teisę konkurso metu keisti ir papildyti nuostatus, apie tai informuodamas „Facebook“ paskyroje.

8.2 Komandos sutinka su visomis šių nuostatų sąlygomis ir galimais papildymais ar pakeitimais.

8.3 Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės dėl atsiųstoje vaizdo medžiagoje matomų nepilnamečių atvaizdų.

8.4 Konkurso organizatorius neatsako už konkurso rėmėjų suteiktų prizų kokybę.

8.5 Konkurso organizatorius prizininkų kelionės ir maitinimo išlaidų neapmoka.

 

KONKURSO „AŠ ATSAKINGAS UŽ SAVO SKAIDRIĄ IR SĄŽININGĄ ATEITĮ“ DALYVIO ANKETA

1. Vaizdo klipo pavadinimas

2. Komandos pavadinimas

3. Komandos atstovo kontaktai (vardas, pavardė, gimimo data, el. paštas ir telefono numeris)

4. Komandos atstovaujama bendrojo ugdymo mokykla

5. Komandos narių sąrašas: vardas, pavardė

6. Tėvų (globėjų) sutikimas viešinti nepilnamečio atvaizdą ir naudoti dalyvio duomenis (jei dalyvis jaunesnis kaip 18 metų).

 
 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.