Projektai

 

     

„Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001)

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

 

„Sveikos gyvensenos skatinimas Švenčionių rajone“

 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

   

Potencialių vietos projektų pareiškėjų, projektų vykdytojų ar jų atstovų kompetencijos didinimas verslo ir socialinio verslo srityse.

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

   

Edukaciniai užsiėmimai „Aš – Lietuvos pilietis: atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus“

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

„Stronger2gether sporto renginių organizavimas Ignalinos rajone

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

 

 

Gyventojų užimtumo didinimas naudojant inovatyvias kūrybiškas verslumo skatinimo formas (InsertArt)

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

   

 
,
,STOP SKURDUI Nr.
08.3.1-ESFA-K-413

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

 
„Trys kartos. Trys istorijos. Trys galimybės.“ Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0001

     


,,Būk pilietiškas ir atsakingas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0002 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

SKELBIAME kūrybinį konkursą - AŠ ATSAKINGAS UŽ SAVO SKAIDRIĄ IR SĄŽININGĄ ATEITĮ

DAUGIAU APIE KONKURSĄ

     

 

                                    

„Tarptautinio Ekspertų Tinklo įsteigimas informavimui, konsultavimui ir ekspertinei veiklai tema: darbuotojų dalyvavimas/finansinis darbuotojų dalyvavimas įmonėse“ Nr. VS/2016/0279  DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

     

 „LR ir Norvegijos karalystes institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“, Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-011 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

     

 „Tarptautinio bendradarbiavimo tarp suinteresuotųjų šalių vystymas skatinant gerosios patirties perdavimą dėl Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su komandiruojamais darbuotojais, vykdymo“, projekto sutarties Nr. VS/2016/0024  KOMUNIKACINIS - RINKODARINIS PLANAS "PDF"
DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

     

 „Cooperation between institutions of the Republic of Lithuania and the Kingdom of Norway to transfer its knowledge and best practices in administrative-financial management level improvement as well as financial crimes prevention  in Lithuanian state and municipal institutions“ No. NOR-LT10-VRM-01-K-02-011 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

     

,,Naujasis komunikacijos ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie jaunimo garantijas“ Nr. VS/2016/0023 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

 

     

„Naujas socialinio bendradarbiavimo modelis – skatinantis didinti darbuotojų dalyvavimą įmonės ekonominėje veikloje bei finansų valdyme“ Nr. VS/2015/0382 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ  

 

     

 „Darbuotojų komandiravimas: prieigos prie informacijos ir veiksmingo praktinio bendradarbiavimo tarp institucijų ir socialinių partnerių didinimas 3 Baltijos šalyse“  Nr. VS/2015/0055 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ  

 

     

 “Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas Baltijos šalyse” Nr. VS/2014/0011 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ  

 

     

 ,,Vietos savivaldos ir NVO bendradarbiavimo plėtra šilumos energetikos srityje“  DAUGIAU APIE PROJEKTĄ 

 

     
,,Partnerystės sukūrimas Jaunimo garantijų schemos įkūrimui Vilniaus apskrityje“ Nr. VS/2013/0217 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ  
 
       International NORDPLUS ADULT project “SURPRISE meeting other culture” (NPAD-2016/10046) Project period: 09/2016 – 09/2017 DAUGIAU APIE PROJEKTĄ 

 

 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.